dima
  • Vorm is Leegte, Leegte is Vorm

    In het najaar van 2014 heb ik gewerkt aan een fotoreportage over de schoonheid van leegstaand vastgoed. De kwaliteiten van erfgoed als Radio Kootwijk, het overgroeide zwembad Tropicana in Rotterdam, het verval van Fort Honswijk en functionele ontwerp van het Zandpad in Utrecht waren hierbij onderwerp. Het artikel is onderdeel van de glossy die door SKEPP design+build is gepresenteerd op 6 januari in Amsterdam. De glossy met als thema: Het kantoor van de toekomst is gevuld met een diversiteit aan artikelen allen gerelateerd aan de Core Business van Skepp, het opwaarderen van bestaand vastgoed. De oplage van de glossy is 2500 stuks. De foto's van Fort Honswijk, het Zandpad, Tropicana en Radio Kootwijk zijn van mijn hand. De foto's van De Rotterdam en de installatie van RAAAF en de teksten zijn van Rachel Santegoets.
      In opdracht van SKEPP design+build