dima
  • Skatepark Westblaak

    De gebruikers van Skatepark Westblaak in Rotterdam klagen al langer over de veroudering van hun skatepark. Verrotte frames, verbogen plaatmateriaal, een hinderende schittering van de zon in het blanke metaal. Dit waren slechts enkele problemen waar de skaters mee zaten. Achterstallig onderhoud was de oorzaak. De gemeente gaf gehoor aan de roep om een oplossing voor dit probleem. Ze vroeg Het Nieuwe Instituut om een multidisciplinair ontwerpteam samen te stellen. Dit team heeft in een kort tijdsbestek een schetsontwerp voor het skatepark uitgewerkt. Binnen dit team heb ik als architect, fotograaf en workshopbegeleider gewerkt onder de vlag van Mus Urban Strategies. Onze taak was binnen dit team van stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en grafisch ontwerpers om de stedenbouwkundige inpassing van het ontwerp voor het nieuwe skatepark te ontwerpen. Het ontwerpen van een skatepark is specialistisch werk, daarom is tijdens een kort intensief proces van twee weken samengewerkt met diverse experts en hebben er ontwerpsessies, workshops met gebruikersgroepen en diverse presentaties plaatsgevonden. Het resultaat is een ontwerp dat een plek geeft aan de wensen van de gebruiker, de stedenbouwkundige kwaliteit van de locatie waarborgt en binnen het gewenste budget van de gemeente gerealiseerd kan worden. Het schetsontwerp is inmiddels goedgekeurd door de gemeente en het vervolgtraject tot realisatie loopt momenteel. Mijn werkzaamheden bestonden uit het maken en bewerken van analyses door middel van foto’s en tekeningen, het ontwerpen en uitwerken van verschillende stedenbouwkundige modellen voor het skatepark, het begeleiden van de gebruikersgroepen tijdens de workshops en deze documenteren door middel van foto’s. het multidisciplinair ontwerpteam bestond uit: 75B, Janne Saario Landscape Architecture,LAGADO architects, Maurer United Architects, MUS Urban Strategy & SUB office architecten.