dima
  • Samen maken we de ruimte

    In opdracht van Het Oversticht schoot ik voor hun nieuwe website¬†de header foto's. De beelden's weerspiegelen het werkveld van Het Oversticht waarbij de ruimtelijke kwaliteit het speerpunt is. Het Oversticht is werkzaam als partner van diverse gemeenten en bedrijven in Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Flevoland en werkt hier binnen de welstandadvisering, erfgoed, archeologie en cultuureducatie. Elementen die binnen de afbeeldingen terugkomen, daarnaast is gezocht naar de nieuwe opgaven binnen het spectrum van ruimtelijke kwaliteit zoals: Herbestemming, duurzame energie en een veranderend klimaat. De foto's zijn geschoten in de wijk Roombeek in Enschede en elke foto legt zijn nadruk op een ander aspect van de ruimtelijke kwaliteit.