dima
  • Plein 1940

    Plein 1940 ligt in het centrum van Middelburg en heeft een uitdagende stedenbouwkundige ligging. Door zijn tweederangs positie naast de markt is het moeilijk om een passende invulling voor de ruimte te vinden. Het traject om voor dit plein een ontwerp te realiseren loopt al vele jaren. Het sobere ontwerp met gebakken klinkers voldoet aan de eisen van de gemeente en wordt in februari 2015 door de gemeente gerealiseerd. De rode steen en grijze natuursteen vormen de stedelijke ruimte. Waar de rode steen de twee langsgevels met elkaar verbindt, zorgt de natuursteen voor een duidelijk markering van de terrassen, bank en fietsenstalling. Bijzonder is het ‘markante element’  dat in de zuidoost hoek van het plein staat. Het element verbindt expositie ruimtes door zichtassen te accentueren en geeft tegelijkertijd informatie over het bombardement waar het plein zijn naam aan te danken heeft.
    Ontworpen voor Rothuizen Architecten & Stedenbouwkundigen in Breda