dima
  • De waarde van historische sporen binnen de architectuur

    Dit essay is geschreven in het kader van het vak 'Architecture & Philosophy' in het mastertraject van de TU/e. Daarnaast is het ook gebruikt voor afstudeerproject Bauen im Bestand Het essay had als doel meer duidelijkheid te scheppen over de waarde van de historie binnen de architectuur. Door twee boeken die dit onderwerp op geheel eigen wijze benaderen te vergelijken is geprobeerd meer duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Inleiding Binnen de Nederlandse Architectuur zijn de laatste decennia verschuivingen binnen de richtlijnen van monumentenzorg en herbestemming. Hoe zouden wij als architecten om moeten gaan met oude gebouwen en hun historische waarde? Moeten we deze gebouwen historisch correct restaureren, laten vervallen of herbestemmen? Is er een middenweg tussen deze drie omgangswijzen en wellicht nog een belangrijkere vraag; wat is de waarde van deze verschillende methoden? Gaat het om het bevriezen van het erfgoed tot een bepaald moment, het laten vervallen waarbij het gebouw op een gegeven moment in elkaar stort en op de locatie een nieuwe gebouw kan komen te staan. Of kiezen om het gebouw te herbestemmen waarbij de gebruiks- en bouwsporen van een langere tijd zichtbaar blijven en er… Lees verder