dima
 • De Tussenruimte – A home away from home

  De tussenruimte

  Je thuis voelen op een plek waar je nooit had willen wonen. De Tussenruimte is een oplossing voor de huisvesting van statushouders in leegstaand vastgoed. Vanuit een prijsvraag, geiniteerd door de Rijksbouwmeester in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

  Vast stramien

  Door het plaatsen van woonunits opgebouwd op een vast stramien van 800x1200mm is een element ontwikkeld dat feilloos past in elk gebouw. De woonunit’s bestaan naar gelang de behoefte uit 2,4 of 6 persoon wooneenheden met de mogelijkheid tot een eigen kook en was gelegenheid. Als materiaal is gekozen voor geimpregneerde pallets en eenvoudige board wanden, goed leverbaar in heel nederland en door de bewoner te beschilderen/beplakken of te beschrijven, zo krijgt elke woning zijn eigen identiteit.

  Plint

  Doordat alle woning op een verhoging staat is er natuurlijke drempel gecreerd, de woning is prive. De plint, een mini-voortuin grenst aan het openbaar gebied met daarin naar behoefte waseenheden of bijv. een leslokaal. Door deze strategisch te plaatsen kunnen in de ruimte kleine pleinen worden gerealiseerd. Hiermee ontstaan ruimtes in meerdere gradaties van privacy en krijgen elke woning en ruimte zijn eigen identiteit.  
  Voor het Oversticht, i.s.m. Merel Enserink en Marlies Terpstra