dima
  • Brewpub Utrecht – Boot 122

    Bouwen & Brouwen
    Een nieuwe microbrouwerij en proeflokaal in het Werkspoorkwartier te Utrecht. Een complexe opgave op een postzegel. Opdrachtgevers Eelco en Carlos hebben al meerdere jaren een droom. Een kleinschalige brouwerij met proeflokaal in het werkspoorkwartier. Of zoals ze zelf zeggen: "zodat we onze ideeeën in jullie glazen kunnen schenken". Kleinschalig, met veel aandacht voor de brouwsels en de klant. Met dit idee waren er wel nog een aantal procesmatige hobbels te nemen: twee bestemmingsplanwijzigingen en het aanvragen van de nodige vergunnigen. Studio Hoed heeft hun idee en concept vertaald tot een ontwerp. Er is gekozen voor eenvoudige materialen en low-tech oplossingen die circulair  zijn, lang meegaan  en gemakkelijk verplaatsbaar. Dit laatste vanwege het tijdelijke karakter van dit project.
    Het ontwerp Het ontwerp weerspiegelt hun visie op een proeflokaal, vanuit de hele boot zijn de biertanks zichtbaar .Deze zijn geplaatst achter de bar, in een verhoging waardoor hier ook ruimte is voor de koeling. De bar is in het verlengde geplaatst van de twee containers. Hierdoor is er een duidelijke scheiding is tussen het publieks en private deel. Tevens zijn de biertanks hierdoor gemakkelijk bij te vullen. Het brouwproces gaat plaatsvinden in de containers. De onderste containers is aan de lange zijde te openen om de bezoeker bij mooi weer het brouwproces te kunnen tonen. De bovenste dient voor de opslag. De containers zijn haaks op de woonboot geplaatst waardoor een luwteplek. In deze luwteplek zijn het terras en de trapopgang naar de boot gesitueerd. Deze worden beide gecombineerd in een zitlandschap van blokken van 40 x 40 x 20cm. Hiermee is een flexibele buitenruimte vormggegeven die optimaal functioneert als trap en terras. Daarnaast past deze buitenruimte goed bij het vrije karakter van de projectlocatie: Culturele Vrijplaats de Nijverheid.
    Studio Hoed heeft naast het ontwerp de volledige proces- en projectleiding voor het vergunningentraject voor zowel de omgevings- en milieuvergunning als de twee bestemmingsplanwijzigingen verzorgd. Het project is momenteel in uitvoering.