dima
  • Bauen im Bestand

    Het project ‘Bauen im Bestand’ onderzoekt hoe een nieuw ontwerp in een beschadigde stad een relatie aan kan gaan met het omliggende stedelijk weefsel. De locatie, aan de rand van het centrum van Kassel (Duitsland), ligt aan een van de belangrijkste aanrijroutes naar het hart van de stad, de Weserstraße. Op een smalle strook land, ingeklemd tussen de rivier de Fulda en de Weserstraße, staat een voormalig tankstation dat als locatie voor het project dient. Stedenbouwkundig ligt het ontworpen gebouw als Z-vormig silhouet tussen de bestaande bebouwing. Vanuit het hart heeft het gebouw twee uitkragende delen op de tweede bouwlaag. Deze vleugels liggen haaks op het middendeel, een richting de Weserstraße en een richting de Fulda. Architectonisch is het gebouw een transformatie van het bestaande benzinestation. Het middendeel van het gebouw verankert het gebouw met de grond, waarbij de uitkragingen te zien zijn als uitbreidingen. In de gevels van het middendeel wordt de transformatie van historische delen uitgewerkt en benut. Als voorbeeld de achtergevel, waarin gestapelde groepen stenen uit verschillende tijdsperioden een prachtige collage vormen. Deze historische lagen dienen als beginpunt voor het ontwerp en worden daarin ook expliciet gebruikt om het ontwerp te verbinden met de geschiedenis van de plek. Dat werkt twee kanten op: de geschiedenis verleent het ontwerp meer betekenis en de plek krijgt een specifiek passende invulling. Het gebouw huisvest een elektrisch autolaadstation, in dit station kunnen klanten hun accu laten wisselen of hun accu laten opladen. Omdat dit langer duurt dan het tanken van benzine is het gebouw voorzien van een restaurant, werkplekken en een koffiebar. Bijzonder is dat het gebouw wordt gevoed door een kleine waterkracht centrale die ligt achter het pakhuis in de Fulda.