• Brewpub Utrecht – Boot 122

  Bouwen & Brouwen
  Een nieuwe microbrouwerij en proeflokaal in het Werkspoorkwartier te Utrecht. Een complexe opgave op een postzegel. Opdrachtgevers Eelco en Carlos hebben al meerdere jaren een droom. Een kleinschalige brouwerij met proeflokaal in het werkspoorkwartier. Of zoals ze zelf zeggen: "zodat we onze ideeeën in jullie glazen kunnen schenken". Kleinschalig, met veel aandacht voor de brouwsels en de klant. Met dit idee waren er wel nog een aantal procesmatige hobbels te nemen: twee bestemmingsplanwijzigingen en het aanvragen van de nodige vergunnigen. Studio Hoed heeft hun idee en concept vertaald tot een ontwerp. Er is gekozen voor eenvoudige materialen en low-tech oplossingen die circulair  zijn, lang meegaan  en gemakkelijk verplaatsbaar. Dit laatste vanwege het tijdelijke karakter van dit project.
  Het ontwerp Het ontwerp weerspiegelt hun visie op een proeflokaal, vanuit de hele boot zijn de biertanks zichtbaar .Deze zijn geplaatst achter de bar, in een verhoging waardoor hier ook ruimte is voor de koeling. De bar is in het verlengde geplaatst van de twee containers. Hierdoor is er een duidelijke scheiding is tussen het publieks en private deel. Tevens zijn de biertanks hierdoor gemakkelijk bij te vullen. Het brouwproces gaat plaatsvinden in de containers. De onderste containers is aan de lange zijde te openen om de bezoeker bij mooi weer het brouwproces te kunnen tonen. De bovenste dient voor de opslag. De containers zijn haaks op de woonboot geplaatst waardoor een luwteplek. In deze luwteplek zijn het terras en de trapopgang naar de boot gesitueerd. Deze worden beide gecombineerd in een zitlandschap van blokken van 40 x 40 x 20cm. Hiermee is een flexibele buitenruimte vormggegeven die optimaal functioneert als trap en terras. Daarnaast past deze buitenruimte goed bij het vrije karakter van de projectlocatie: Culturele Vrijplaats de Nijverheid.
  Studio Hoed heeft naast het ontwerp de volledige proces- en projectleiding voor het vergunningentraject voor zowel de omgevings- en milieuvergunning als de twee bestemmingsplanwijzigingen verzorgd. Het project is momenteel in uitvoering.
 • Volg de zon – Tiny House

  Volg de zon - klein maar fijn

  Een woning ontworpen om te leven met de zon. Niet alleen qua energie opwerking, maar vooral qua ruimtelijk en klimaattechnisch woongenot Door gebruik te maken van een split level vloer heeft elke ruimte een klimaat dat bij deze plek past. De slaapkamer is koel dankzij zijn half verdiepte ligging in de grond, de keuken heeft veel direct daglicht en verdiepingshoogte zodat het 'luchtige ruimte is. De woonkamer is een ruimte met indirect zonlicht en niveau verschillen zodat je je er gemakkelijk kan terug trekken. De woning is omhuld met een houtskeletbouw gevel en dak en houten gevelbetimmering zodat de woning eruit ziet als een object. De pv-panelen zijn omlijst zodat deze niet domineren maar subtiel aanwezig zijn.

  ontwerpend onderzoek

  Het ontwerp is gemaakt in het kader van de prijsvraag ' Jouw Tiny House in Almere' Het ontwerp, dat is gemaakt in samenwerking met Rachel Santegoets, heeft de mogelijk gegeven om ontwerpend onderzoek te doen in het kader van Tiny Housing. Op pragmatische wijze, door veelvuldig gebruik te maken van een ontwerpmaquette is het ontwerp, dat tot doel heeft om de bouwmaterialen, ontwerp en situering maximaal te benutten voor een optimaal ruimtelijk, klimaattechnisch en energiezuinig woongenot gegroeid dat een prettige woning die op een relatief klein woonoppervlak een prettige leefomgeving creëert.
  In samenwerking met: Rachel Santegoets
 • Schuurwoning

  Voor een klant in Amsterdam-Noord is een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding aan hun woning. In een kleinschalig achtererf gebied met brandgangen, schuurtjes, afdakjes en een kleine beek is een nieuw volume ontworpen met uitzicht over het water. In het ontwerp zijn nadrukkelijk elementen uit 'the tiny-house-movement' meegenomen. De locatie grenst aan een beek die in open verbinding staat met het Twiske. De opdrachtgever had een dubbele vraag, enerzijds wilde ze een extra slaapkamer voor het oudste kind in het gezin realiseren, anderzijds wilden ze een tuinhuis aan het water, zodat ze zomers kunnen genieten van een idyllisch plekje aan het Twiske.

  Het ontwerp is een volume met een zadeldak, een veelvoorkomend model dat aansluit bij de veelvoud aan kapvormen in de nabije omgeving van de locatie. Het ontwerp sluit qua materiaal aan bij zijn omgeving en is qua volume eigengereider. Het is opgebouwd uit houten kolommen met dubbele spanten voor het dak. Hierdoor ontstaat een leesbaar ontwerp waaraan ook de verhoudingen van het volume goed zichtbaar zijn. Om voldoende hoogte te generen voor een volwaardig 'tiny-house' is een lessenaarsdak toegepast. Dit zorgt ervoor dat er een slaapzolder gecreëerd kan worden met daaronder een badkamer en toch aan de steegzijde het volume oogt als een schutting. Tot slot zijn aan de steegzijde de gevel en het dak één meter doorgetrokken zodat het gebouw zich richt op het water en privacy biedt aan de bewoner.
 • De Tussenruimte – A home away from home

  De tussenruimte

  Je thuis voelen op een plek waar je nooit had willen wonen. De Tussenruimte is een oplossing voor de huisvesting van statushouders in leegstaand vastgoed. Vanuit een prijsvraag, geiniteerd door de Rijksbouwmeester in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

  Vast stramien

  Door het plaatsen van woonunits opgebouwd op een vast stramien van 800x1200mm is een element ontwikkeld dat feilloos past in elk gebouw. De woonunit’s bestaan naar gelang de behoefte uit 2,4 of 6 persoon wooneenheden met de mogelijkheid tot een eigen kook en was gelegenheid. Als materiaal is gekozen voor geimpregneerde pallets en eenvoudige board wanden, goed leverbaar in heel nederland en door de bewoner te beschilderen/beplakken of te beschrijven, zo krijgt elke woning zijn eigen identiteit.

  Plint

  Doordat alle woning op een verhoging staat is er natuurlijke drempel gecreerd, de woning is prive. De plint, een mini-voortuin grenst aan het openbaar gebied met daarin naar behoefte waseenheden of bijv. een leslokaal. Door deze strategisch te plaatsen kunnen in de ruimte kleine pleinen worden gerealiseerd. Hiermee ontstaan ruimtes in meerdere gradaties van privacy en krijgen elke woning en ruimte zijn eigen identiteit.  
  Voor het Oversticht, i.s.m. Merel Enserink en Marlies Terpstra  
 • Little Manhattan, Amsterdam

  De internationale studentencampus ‘Little Manhattan’ in Amsterdam wordt gebouwd nabij station Lelylaan. Het project, waarin 790 studenten eenheden gehuisvest is het eerste project in dit herontwikkelingsgebied. Het project omvat een kraag van 4 blokken van 9 verdiepingen met daarop twee blokken waarvan de hoogste 14 verdiepingen heeft. Binnen het project was ik als junior projectleider verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning na de eerste indiening. Ik heb hierbij de 2e indiening en reactie op de gemeente behandeld en verzorgd. Daarnaast heb ik structuur in het project gebracht en was ik het aanspreekpunt voor aannemer, ontwikkelaar en gemeente. Naast de projectleiding werkt ik aan kleinere ontwerpopgaven zoals detaillering van de trappenhuizen, de gemeenschappelijke buitenruimte en kleurenschema’s voor trappenhuizen en verkeersruimten. Begin oktober zal er worden gestart met het bouwen van Little Manhattan.    
  Werkzaam als Architect/Projectleider bij Studioninedots, Amsterdam
 • Bauen im Bestand

  Het project ‘Bauen im Bestand’ onderzoekt hoe een nieuw ontwerp in een beschadigde stad een relatie aan kan gaan met het omliggende stedelijk weefsel. De locatie, aan de rand van het centrum van Kassel (Duitsland), ligt aan een van de belangrijkste aanrijroutes naar het hart van de stad, de Weserstraße. Op een smalle strook land, ingeklemd tussen de rivier de Fulda en de Weserstraße, staat een voormalig tankstation dat als locatie voor het project dient. Stedenbouwkundig ligt het ontworpen gebouw als Z-vormig silhouet tussen de bestaande bebouwing. Vanuit het hart heeft het gebouw twee uitkragende delen op de tweede bouwlaag. Deze vleugels liggen haaks op het middendeel, een richting de Weserstraße en een richting de Fulda. Architectonisch is het gebouw een transformatie van het bestaande benzinestation. Het middendeel van het gebouw verankert het gebouw met de grond, waarbij de uitkragingen te zien zijn als uitbreidingen. In de gevels van het middendeel wordt de transformatie van historische delen uitgewerkt en benut. Als voorbeeld de achtergevel, waarin gestapelde groepen stenen uit verschillende tijdsperioden een prachtige collage vormen. Deze historische lagen dienen als beginpunt voor het ontwerp en worden daarin ook expliciet gebruikt om het ontwerp te verbinden met de geschiedenis van de plek. Dat werkt twee kanten op: de geschiedenis verleent het ontwerp meer betekenis en de plek krijgt een specifiek passende invulling. Het gebouw huisvest een elektrisch autolaadstation, in dit station kunnen klanten hun accu laten wisselen of hun accu laten opladen. Omdat dit langer duurt dan het tanken van benzine is het gebouw voorzien van een restaurant, werkplekken en een koffiebar. Bijzonder is dat het gebouw wordt gevoed door een kleine waterkracht centrale die ligt achter het pakhuis in de Fulda.
 • Koningslaan & Koninginneweg, Amsterdam

  Het project Koningslaan en Koninginneweg omvat de transformatie van een hotel in drie villa’s, tot luxueuze appartementen in Amsterdam. Voor dit project heb ik delen van het schetsontwerp doorontwikkeld tot een bouwaanvraag. Mijn werkzaamheden lagen specifiek in het uitwerken van een drietal doorsneden en het maken van principedetails voor de kozijnen. De doorsneden zijn gemaakt om de grootste aanpassing van één van de villa’s inzichtelijk te maken voor de bouwvergunning. In Villa nummer 1 wordt de bestaande zolder getransformeerd tot dakterras, de tekeningen laten zien hoe de aansluiting met de bestaande verdiepingen wordt gemaakt. De principedetails laten zien hoe de nieuwe houten kozijnen met een draaikiepraam worden vormgegeven. Hierbij dienen de vormgeving en profilering van de bestaande schuifkozijnen als uitgangspunt.
  Werkzaam als freelance architect bij Marcel Lok_Architect
 • Saunacomplex Amersfoort

  Voor de ontwikkeling van een nieuw saunacomplex is er voor 033Wellness een beknopte haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de uitbreiding van een bestaande woning nabij landgoed Stoutenburg. De studie omvat een kort historisch onderzoek en de mogelijkheden van uitbreiding binnen de bestaande kaders en daarbuiten, volledig toegespitst op de eisen van de opdrachtgever.  
  In opdracht van 033 Wellness, Amersfoort  
 • Plein 1940

  Plein 1940 ligt in het centrum van Middelburg en heeft een uitdagende stedenbouwkundige ligging. Door zijn tweederangs positie naast de markt is het moeilijk om een passende invulling voor de ruimte te vinden. Het traject om voor dit plein een ontwerp te realiseren loopt al vele jaren. Het sobere ontwerp met gebakken klinkers voldoet aan de eisen van de gemeente en wordt in februari 2015 door de gemeente gerealiseerd. De rode steen en grijze natuursteen vormen de stedelijke ruimte. Waar de rode steen de twee langsgevels met elkaar verbindt, zorgt de natuursteen voor een duidelijk markering van de terrassen, bank en fietsenstalling. Bijzonder is het ‘markante element’  dat in de zuidoost hoek van het plein staat. Het element verbindt expositie ruimtes door zichtassen te accentueren en geeft tegelijkertijd informatie over het bombardement waar het plein zijn naam aan te danken heeft.
  Ontworpen voor Rothuizen Architecten & Stedenbouwkundigen in Breda
 • Wandbrede fotoprint bovenop de Coentunnel

  Voor Eijkelboom, de beheerder van de Coentunnel in Amsterdam is, in voorbereiding op een vernieuwing van de vergaderruimte een wandvullende fotoprint geplaatst. De wens van de opdrachtgever was een inspirerende foto waarin de werkzaamheden van het bedrijf: infra- en groenonderhoud en boomvoorziening op subtiele wijze terug zouden komen. Voor het project zijn meerdere foto's genomen in België en Nederland waarna de opdrachtgever zijn keuze kon maken. De betreffende foto is gemaakt in Seraing nabij een verlaten glasfabriek. Seraing is een oude industriewijk in Luik (Belgie).
  i.s.m. Rachel Santegoets (www.studiosant.nl)  - Voor Eijkelboom Groenvoorziening (www.eijkelboom.nl)