• De Tussenruimte – A home away from home

  De tussenruimte

  Je thuis voelen op een plek waar je nooit had willen wonen. De Tussenruimte is een oplossing voor de huisvesting van statushouders in leegstaand vastgoed. Vanuit een prijsvraag, geiniteerd door de Rijksbouwmeester in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

  Vast stramien

  Door het plaatsen van woonunits opgebouwd op een vast stramien van 800x1200mm is een element ontwikkeld dat feilloos past in elk gebouw. De woonunit’s bestaan naar gelang de behoefte uit 2,4 of 6 persoon wooneenheden met de mogelijkheid tot een eigen kook en was gelegenheid. Als materiaal is gekozen voor geimpregneerde pallets en eenvoudige board wanden, goed leverbaar in heel nederland en door de bewoner te beschilderen/beplakken of te beschrijven, zo krijgt elke woning zijn eigen identiteit.

  Plint

  Doordat alle woning op een verhoging staat is er natuurlijke drempel gecreerd, de woning is prive. De plint, een mini-voortuin grenst aan het openbaar gebied met daarin naar behoefte waseenheden of bijv. een leslokaal. Door deze strategisch te plaatsen kunnen in de ruimte kleine pleinen worden gerealiseerd. Hiermee ontstaan ruimtes in meerdere gradaties van privacy en krijgen elke woning en ruimte zijn eigen identiteit.  
  Voor het Oversticht, i.s.m. Merel Enserink en Marlies Terpstra  
 • De waarde van historische sporen binnen de architectuur

  Dit essay is geschreven in het kader van het vak 'Architecture & Philosophy' in het mastertraject van de TU/e. Daarnaast is het ook gebruikt voor afstudeerproject Bauen im Bestand Het essay had als doel meer duidelijkheid te scheppen over de waarde van de historie binnen de architectuur. Door twee boeken die dit onderwerp op geheel eigen wijze benaderen te vergelijken is geprobeerd meer duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Inleiding Binnen de Nederlandse Architectuur zijn de laatste decennia verschuivingen binnen de richtlijnen van monumentenzorg en herbestemming. Hoe zouden wij als architecten om moeten gaan met oude gebouwen en hun historische waarde? Moeten we deze gebouwen historisch correct restaureren, laten vervallen of herbestemmen? Is er een middenweg tussen deze drie omgangswijzen en wellicht nog een belangrijkere vraag; wat is de waarde van deze verschillende methoden? Gaat het om het bevriezen van het erfgoed tot een bepaald moment, het laten vervallen waarbij het gebouw op een gegeven moment in elkaar stort en op de locatie een nieuwe gebouw kan komen te staan. Of kiezen om het gebouw te herbestemmen waarbij de gebruiks- en bouwsporen van een langere tijd zichtbaar blijven en er… Lees verder
 • Steenrijk

  de bloei en ondergang van de Groningse Steenindustrie

  Wie in de bebouwde omgeving van dorp of stad om zich heen kijkt ziet in veel gevallen huizen en gebouwen van gebakken steen. Dat geldt vooral in gebieden waar in de omgeving door rivier- of zeewater in rustige omstandigheden ooit kleideeltjes zijn afgezet. Groningen neemt in de hieruit ontstane industrie een geheel eigen plaats in. De geschiedenis van de steenindustrie leert ons dat Groningen ruim honderd steenfabrieken heeft gekend, waarvan er in de hoogtijdagen circa 60 gelijktijdig in bedrijf waren.

  In samenwerking met Philippe Rol, Luuk Westerhof en Frank Wijnen