Samen maken we de ruimte

In opdracht van Het Oversticht schoot ik voor hun nieuwe website de header foto’s.

De beelden’s weerspiegelen het werkveld van Het Oversticht waarbij een goede ruimtelijke kwaliteit het speerpunt is. Het Oversticht is werkzaam als partner van diverse gemeenten en bedrijven in Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Flevoland en werkt hier binnen de vakgebieden welstandadvisering, erfgoed, archeologie en cultuureducatie.

De vakgebieden zijn elementen die binnen de afbeeldingen terugkomen, daarnaast is gezocht naar de nieuwe opgaven binnen het spectrum van ruimtelijke kwaliteit zoals: herbestemming, duurzame energie en de klimaatopgave.

De foto’s zijn geschoten in de wijk Roombeek in Enschede en elke foto legt zijn nadruk op een ander aspect van de ruimtelijke kwaliteit.

De foto is geschoten aan de Museumlaan met in de achtergrond het Balengebouw. De foto toont het resultaat van goede afspraken over Ruimtelijke Kwaliteit en werken met een stadsbouwmeester die coach en stuurt bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Daarnaast tot slot, de gebruiker, in de vorm van een fietser.

 

De foto is geschoten in het Noordelijke deel van Roombeek en toont lokaal erfgoed in de vorm van een boerderij, een waterberging en stadsvilla’s die onder architectuur zijn gebouwd. Het geheel liggend in een een groene omgeving.

 

Tot slot de een foto met daarop de wederopbouw architectuur in combinatie met een waterberging, in gebruik als openbare verblijfsruimte,  een voormalige textielfabriek, herbestemd als een kunstopleiding en de NJ Menkofabriek die is herbestemd als woongebouw in combinatie met een basisschool.