Zuiver water?!

Verboden toegang

Met duidelijke witte letters toont het blauwe bord mij dat ik op een plek kom die normaliter niet voor onbevoegden toegankelijk is. Het grote stalen hekwerk met dik hangslot toonde dit ook al, niet voor pottenkijkers. Toch ligt er achter dit grote hek een bijzonder gebouw, een voormalige waterzuivering. Een van de “onzichtbare” installaties die ervoor zorgt dat wij als Nederlanders elke dag schoon drinkwater uit onze kraan hebben. Best een unicum als ik er zo, leunend op mijn auto, aan denk. In veel landen is dat niet vanzelfsprekend. Even later rijdt er een witte auto van Dunea het terrein op, de eigenaar van het gebouw en het bedrijf dat mijn toegang verschaft. Ik ben nabij Vliegveld Valkenburg, bij waterzuivering de Lindenberg.

Night (4 van 4)

Waterzuivering

Door de Leidsche Duinwater Maatschappij LDM is voorzuiveringsstation Lindenbergh in december 1988 langs de Wassenaarseweg in Katwijk in bedrijf genomen. In eerste instantie is de voorzuivering gebouwd voor de behandeling van boezemwater ten behoeve van open infiltratie in het duingebied Berkheide. Het boezemwater werd gewonnen uit een zijtak van de Wassenaarse Wetering.

Na de fusie met Duinwaterbedrijf Zuid-Holland DZH begin 1996 werd voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas aangevoerd. Een verder voorzuivering in de Lindenbergh was hierdoor niet meer noodzakelijk.Het voorzuiveringsstation werd daarom omgebouwd ten behoeve van diepinfiltratie in Berkheide, echter de verwachtingen konden niet worden gerealiseerd en daarom werd besloten hiermee te stoppen.Lange tijd heeft de Lindenbergh stilgestaan, maar is alles wel onderhouden in het kader van reserve-capaciteit. Deze werd echter niet aangesproken en daarom is eind 2015 besloten de Lindenbergh te slopen.

In de periode september 2016-maart 2017 (buiten het broedseizoen) zijn alle voorbereidende maatregelen getroffen, zodat na het broedseizoen van 2017 gestart kan worden met de daadwerkelijke sloop.

Waterzuivering (1 van 4)Night (2 van 4)

 

Zonder poespas

Een waterzuiveringsgebouw is functioneel, geen poespas, een mini fabriek met grote machines, veel buizen, pompen, kranen en grote ‘stuurwielen’. ¬†Elektriciteitskasten, grote machines en resten van stoffen die werden gebruikt voor het zuiveren van het water. Het was voor mij een unicum om hier foto’s te kunnen maken. Een waterzuiveringsgebouw is niet een gebouw waar je zomaar even binnen loopt, erg begrijpelijk, grote, diepe baden, enorme¬†machines en veel grondstoffen die in hun pure vorm niet altijd prettig zijn voor het lichaam.

Night (3 van 4)

Voor meer foto’s bezoek:¬†Zuiver Water

Met dank aan Dunea, Waterzuivering.